Lisa Lyrics

Lisa Lyrics – Lisa feat Rizal Ocu

Lisa : Yah…
Rizal Ocu : Apo nak…
Lisa  : Ughang la ayo ayah… boliin lisa baju baghu muo yah….
Rizal Ocu : Ndeh nak….e  jan baibo ati lo anak.. indak ayah bapiti do
nak…. isuak la   kalau lai basoki awak

Lisa… Ijan kau managih juo
Awak kociak indak elok awak baibo ati
Ayah… bukan deyen baibo ati
Awak bansaik aghi ayo indak bapiti

Lisa ijan kau nak manghaso come
Salamo ujan lamo lambek pastikan pane
Ayah… bukan deyen maghaso come
Awak…  bansaik aghi ayo awak indak mambuek kue

Lisa : Ayah…
Rizal Ocu : Apo jo le nak
Lisa : Indak membuek kue yah… ughang la ayo yah… ughang membuek
kue sodo ayah…
Rizal Ocu : jan kau bongi kek ayah nak sikolah jo bautang awak

Pekanbaru kota batuah ayah
Jo baju baghu ughang pai manggaya
Kain satajim tigo satali
Awak musikin jo apokan diboli

Awak nan bansaik indak bapitih
Jan la kau lisa baibo ati
Awak nan bansaik nak iduik sansagho
Jan la kau lisa baibo ibo

Lisa ijan kau nak manangi juo
Awak kociok idak elok baibo ati
Ayah bukan deyen baibo ati
Awak bansaik aghi ayo indak bapiti

Leave a Reply