Mudiak Arau Lyrics

Mudiak Arau Lyrics – Ria Amelia

Anak urang sabuak andaleh yo tuan oi
Singgah ka rumah, si sutan mudo, si sutan mudo
Singgah ka rumah, si sutan mudo, si sutan mudo

Bia abih, hei bialah tandeh yo tuan oi
Hati den kanai, ka baa juo, ka baa juo
Hati den kanai, ka baa juo, ka baa juo

Indak dapek hei musim manyiang yo tuan oi
Musim manuai, den nanti juo, den nanti juo
Musim manuai, den nanti juo, den nanti juo

Indak dapek, hei tarago bujang yo tuan oi
Baranak ampek, den nanti juo, den nanti juo
Baranak ampek, den nanti juo, den nanji juo

Anak urang sabuak andaleh yo yuan oi
Singgah ka rumah, si sutan mudo, si sutan mudo
Singgah ka rumah, si sutan mudo, si sutan mudo

Bia abih hei bia lah tandeh yo tuan oi
Hati den kanai, ka baa juo, ka baa juo
Hati den kanai, ka baa juo, ka baa juo

Ondeh… mande… sansai… badan
Ondeh… mande… sansai… badan

More Lyrics...

Leave a Reply